Tieng ngan vong phuong dong 4

Hộp sơn mài cú mèo Vintage 3.900.000 VNĐ; Hộp gỗ tròn sơn mài Vintage 2.400.000 VNĐ (tất cả có tại ANTIQUE STREET SAIGON 38 Lê Công Kiều, Quận 1, TP.HCM)
Ghế Tabouret của NTK Charlotte Perriand (CASSINA) 16,830,000VNĐ; Bình thuỷ tinh trang trí Bottiglie Incise của NTK Paolo Venini (VENINI) 86.900.000 VNĐ; Ghế dựa Montera của NTK Roberto Lazzeroni (Poltrona Frau) 25.410.000 VNĐ; Bàn thấp TOREI của NTK Luca Nichetto (CASSINA) 28.710.000 VNĐ (tất cả có tại EURASIA CONCEPT/ www.eurasia-concept.com / 22-36 Nguyễn Huệ & 57-69F Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM)
Bình Pháp lam văn hóa Nhật Bản thế kỷ 19; Kệ sách thời Nguyễn đầu thế kỷ 20; Bình men nâu Trung Quốc đời nhà Minh thế kỷ 14-15; Khung kính vẽ ngược văn hóa Âu châu đầu thế kỷ 20 (tất cả có tại SI ANTIQUE DECOR 36 Lê Công Kiều, Quận 1, TP.HCM)