Tieng ngan vong phuong dong 3

Tô vàng lớn của NTK Marcel Wanders (MAXALTO) 41.580.000 VNĐ; Đèn bàn EVA (MASIERO) 21.670.000 VNĐ; Tô vàng JOKER (B&B) 8.140.000 VNĐ; Bình bạc JOKER (B&B) 7.590.000 VNĐ; Bàn TRACCIA – SIMON của NTK Meret Oppenheim (CASSINA) 84.370.000 VNĐ
(tất cả có tại EURASIA CONCEPT/ www.eurasia-concept.com / 22-36 Nguyễn Huệ & 57-69F Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM)
Sofa gỗ Phan Văn Nhị giữa thế kỷ 20; Tượng Quan thế âm gỗ sơn son thếp vàng Trung Quốc thế kỷ 18; Đèn lồng gỗ Trung Quốc giữa thế kỷ 20
(tất cả có tại SI ANTIQUE DECOR 36 Lê Công Kiều, Quận 1, TP.HCM)