Tieng ngan vong phuong dong 1

Tượng gỗ Bụt ngồi trên cá 2.000.000 VNĐ (ANTIQUE STREET SAIGON); Ấm đồng thời Lê thế kỷ 16 (SI ANTIQUE DECOR);
Ghế dựa Black Red and Blue (zeilmaker version) của NTK Gerrit Thomas Rietveld (CASSINA) 139.700.000 VNĐ; Ghế Tabouret Meribel, Tabouret, Tabouret Berger của NTK Charlotte Perriand (CASSINA) 16.830.000 VNĐ; Ghế dựa CAB của NTK Mario Bellini (CASSINA) 29.590.000 VNĐ; Bộ bình Aquarello của NTK Federico Angi (CAPPELLINI) 6.325.000 VNĐ/ 7.810.000 VNĐ/ 10,450,000VNĐ;
Bàn Ilary của NTK Jean-Marie Massaud (Poltrona Frau) 32.780.000 VNĐ; Cầu trang trí Inox Acc (B&B) 660.000 VNĐ
(tất cả có tại EURASIA CONCEPT/ www.eurasia-concept.com / 22-36 Nguyễn Huệ & 57-69F Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM)