San pham moi 6

Tornado Lamp. Tác phẩm của Cao Phan Bảo Trân, vật liệu: nhôm, nhựa, chuôi bóng đèn phế thải, bảng mạch điện. – Đèn treo: Tác phẩm của Văn Nữ Ngọc Huyền,
vật liệu: bo mạch điện tử phế thải.