San pham moi 5

Đèn san hô. Tác phẩm của Phan Thị Anh Nhựt, vật liệu: dây điện