San pham moi 4

Magic Lamp. Tác phẩm của Phạm Thị Ngọc Thùy, vật liệu: gỗ và cao su phế thải