San pham moi 1

Đèn bàn Jelly Fish. Tác phẩm củaVõ Thành Tâm, vật liệu: nhựa phế thải và khung nhôm