Kiều My 4

Poster in riso của Simon Phan. Ảnh: NVCC.

My Đinh 4