Mr.Green’s-Office-4

Khu vực tiếp khách và phòng họp nằm lọt thỏm trong khu vườn ngoài trời.

Mr.Green’s Office 4