Hinh hai uoc vong 1

1. Đèn Très grande Cornette của Tsé- Tsé, 5.600.000 VNĐ (tse-tse.com) 2. Tủ Amsterdam của POP UP HOME, 15.891.000 VNĐ (madeindesign.co.uk) 3. Hộp Gutta của AYTM, 2.490.000 VNĐ (aytm.dk) 4. Ghế Singapore của Pols Potten, 7.680.000 VNĐ (polspotten.nl) 5. Ly giấy Paper Porcelain, NTK Scholten & Baijings, 517.000 VNĐ (hay.dk) 6. Đĩa giấy Paper Porcelain, NTK Scholten & Baijings, 517.000 VNĐ (hay.dk) 7. Đèn Emperor, NTK Neri & Hu, 23.625.000 VNĐ (moooi.com) 8. Khay Charles của GriNT, 2.666.000 VNĐ (serax.com) 9. Tượng nhỏ trang trí Totem Figurine à construire của Studio ROOF, 414.000 VNĐ (Smallable. com) 10. Đèn MaMo Nouchies Samurai, NTK Ingo Maurer & Dagmar Mombach, 25.147.000 VNĐ (ingo-maurer.com) 11. Bàn cà phê giấy Paper, NTK Studio Job, 9.030.000 VNĐ (moooi.com)