Em ve voi thien nhien 3

Chân nến Luxe 2.300.000 – 2.550.000 VNĐ(coto-lifestyle. com); Chụp thuỷ tinh 155.000 VNĐ; Ấm tích 1.080.000 VNĐ; Đĩa gốm 950.000 VNĐ; Đĩa gia vị 140.000 VNĐ (tất cả của sadecdistrict.com); Bộ sản phẩm gỗ Encore cánh sen 1.180.000 -1.700.000 VNĐ/cái (encorebois@gmail.com); Bình Natu gốm 650.000 -1.220,000 VNĐ (coto-lifestyle.com)