màu be terracotta

Be vàng kết hợp cùng đỏ terracotta mang sự ấm áp tươi mới. Photo: Jotun

màu be 6