Arts Space 3

Ghế bành HUG thương hiệu Giorgetti 239.800.000 VNĐ Đồ trang trí
‘’Object Holder’’ thương hiệu Cappellini 43.450.000 VNĐ Bàn CONSTAINTIN thương hiệu Cassina 85.030.000 VNĐ Bộ 4 món đồ trang trí REACTION POETIQUE 18.920.000 VNĐ/REACTION POETIQUE 15.070.000 VNĐ/ REACTION POETIQUE 15.070.000 VNĐ/REACTION POETIQUE Bàn thấp 38.170.000 VNĐ thương hiệu Cassina Bàn TRACCIA thương hiệu Cassina 84.370.000 VNĐ Kệ sách NUVOLA ROSSA thương hiệu Cassina 143.000.000 VNĐ Ghế thư giãn LC4 thương hiệu Cassina 148.060.000 VNĐ. Tất cả có bán tại EURASIA CONCEPT.