Triển-lãm-Chatsworth-House_9

Najla El Zein là một trong những nhà thiết kế có tác phẩm trong vườn. Ảnh: Chatsworth House Trust

Triển lãm Chatsworth House 9