Triển-lãm-Chatsworth-House_7

Ini Archibong tạo ra một chiếc đèn trần. Ảnh: Chatsworth House Trust

Triển lãm Chatsworth House 7