Triển-lãm-Chatsworth-House_2

Các tác phẩm được tuyển chọn để làm nổi bật lịch sử thiết kế tại ngôi nhà trang nghiêm này. Ảnh: Chatsworth House Trust

Triển lãm Chatsworth House 2