Triển-lãm-Chatsworth-House_11

Một loạt đồ gốm của Andile Dyalvane xếp dọc hành lang đến nhà nguyện. Ảnh: Chatsworth House Trust

Triển lãm Chatsworth House 11