Triển-lãm-Chatsworth-House_10

Đèn của Michael Anastassiades trong thư viện. Ảnh: Chatsworth House Trust

Triển lãm Chatsworth House 10