Salone-del-Mobile-9

Cách chúng ta nghĩ về và quản lý không gian nội thất luôn thay đổi. Như là cách mà nó được kể. Tại Salone del Mobile Milano, S. Project, định dạng triển lãm linh hoạt và cắt lát mới đã được ra mắt. | Ảnh: Diego Ravier

alone del Mobile.Milano 2022 9