Salone-del-Mobile-12

Phiên bản thứ 22 của EuroCucina, cũng như FTK – Technology For the Kitchen, tập trung vào các thiết bị gia dụng tích hợp sẵn và sự phát triển của chúng, đã mang đến sự đổi mới cho mối quan tâm ngày càng tăng trong lĩnh vực này. | Ảnh: Luca Fiammenghi

alone del Mobile.Milano 2022 12