Salone-del-Mobile-11

SaloneSatellite tăng cường mối liên kết giữa nghiên cứu, thiết kế và công nghiệp. Khu vực nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp xúc giữa các doanh nghiệp và các nhà thiết kế trẻ (dưới 35 tuổi) chuẩn bị bước vào nghề và thị trường sau khi nghiên cứu. | Ảnh: Ludovica Mangini

alone del Mobile.Milano 2022 11