EDPO2-Events_40

Khách tham dự là những người yêu thích và quan tâm đến thời trang một cách sâu sắc dù có thể đến từ nhiều ngành nghề, trong đó có sự tham gia của những vị khách đã di chuyển từ Hà Nội đến TP.HCM để tham gia.

ED Pop-up 2 Events 26