EDPO2-Events_38

Đạo diễn Cao Trung Hiếu, Art drirector Cao Hoàng Long và NTK Tom Trandt cùng các khách tham dự buổi trò chuyện.

ED Pop-up 2 Events 25