EDPO2-Events_27

BST nước hoa “Garden of The Muse” của Nicky Khánh Ngọc tại khu vực sofa của Handpick và bàn cafe B+.

ED Pop-up 2 Events 18