EDPO2-Events_23

Thương hiệu mỹ phẩm Nars và Aveda yêu thích của “Nàng Thơ” trong căn hộ của mình.

EDPO 2 Events 9