EDPO2-Events_2

Các khách mời đang chiêm ngưỡng những tác phẩm tranh kính dát vàng với các ký tự cầu kỳ đẹp mắt của Saigon Gold Sign.

ED Pop-up 2 Events 1