KOHLER 1

Giải thưởng KOHLER Bold Design Awards nhằm phát hiện và tôn vinh các dự án, tài năng xuất sắc nhất trong khu vực. Ảnh: Tư liệu.

KOHLER 1