Ông Sam Seidel – Giám đốc Điều hành và Nghiên Cứu Chương Trình K12 – d.School thuộc Đại học Stanford(1)