Ông Per Havgaard – Giám đốc Sáng kiến cấp cao của Tổ Chức LEGO