Bà Sarah Elizabeth Ippel – Nhà Sáng lập và Giám đốc Điều hành của Học viện Công dân Toàn cầu (AGC)