Dalat-Art-Map_8

Sketch Tour tự do trong khuôn viên Ana Mandara Villas Dalat dành cho cộng đồng, kết hợp cùng Urban Sketchers Vietnam. Ảnh: Sang Lê, Behalf Studio, Phố Bên Đồi

Sketch Tour cùng Urban Sketchers Vietnam