Dalat-Art-Map_5

Những loài hoa đặc trưng của thành phố được sử dụng làm hình
ảnh minh họa trên bản đồ và ứng dụng vào các sản phẩm đi kèm. Ảnh: Sang Lê, Behalf Studio, Phố Bên Đồi

Dalat Art Map hoa đặc trưng