Dalat-Art-Map_10

Ảnh: Sang Lê, Behalf Studio, Phố Bên Đồi

Sketch Tour cùng Urban Sketchers Vietnam 2