Chef-Thảo-Na_9

Gỏi khô cá dứa dùng cùng xoài thái mỏng và xôi nướng. Ảnh: Thiện Trường & Tư liệu

Ẩm thực Chef Thảo Na gỏi khô cá dứa