Chef-Thảo-Na_8

Cua lột kiểu Lavelle. Ảnh: Thiện Trường & Tư liệu

Ẩm thực Chef Thảo Na Cua lột kiểu Lavelle