Chef-Thảo-Na_7

Salad cóc bao tử dùng cùng cá cơm chiên giòn. Ảnh: Thiện Trường & Tư liệu

Ẩm thực Chef Thảo Na salad cóc