Chef-Hiếu-Trung_9

Rau củ gieo trồng ở Le Lamai Garden được chăm sóc phát triển theo tựnhiên, không sử dụng
phân thuốc. Ảnh: Thiên An & Tư liệu

Chef Hiếu Trung Rau củ ở Le Lamai Garden 2