Chef-Hiếu-Trung_7

Dưa chuột mắm tép, bạch tuộc cùng cà chua xanh – nhỡ – chín, đều là
những nguyên liệu quen nhưng món ăn lạ. Ảnh: Thiên An & Tư liệu

Chef Hiếu Trung món ngon Dưa chuột mắm tép, bạch tuộc