Chef-Hiếu-Trung_6

“Vải Thanh Hà và chanh tuyết”. Mục đích tôn hương vị nguyên bản củavải Thanh Hà trên nền vị chanh tuyết. Ảnh: Thiên An & Tư liệu

Chef Hiếu Trung món ngon Vải Thanh Hà và chanh tuyết