Chef-Hiếu-Trung_12

“Ngô xào mỡ hành tép”, sử dụng ngô ngọt, ngô
nếp phối cùng tép khô, tép tươi, tép sông. Ảnh: Thiên An & Tư liệu

Chef Hiếu Trung món ngon ngô xào mỡ hành tép