Chef-Hiếu-Trung_10

“Mơ mùa xuân”, thức uống giúp thực khách
cảm nhận quả mơ xuân với vị chua nhẹ, đắng thanh theo nguyên bản. Ảnh: Thiên An & Tư liệu

Chef Hiếu Trung món ngon mơ mùa xuân