Chef-Trụ-Lang_4

Trụ Lang trong không gian bếp của một nhà hàng mới tại Sài Gòn.

Chef Trụ Lang nhà hàng Sài Gòn