Chef-Trụ-Lang_2

Cách Trụ Lang tư duy về món ăn cũng thể hiện quan điểm của anh về nguyên liệu trong nấu nướng – mỗi thành phần của món đều phải có một lý do và mục đích cụ thể. Ảnh: Phong Phạm

Chef Trụ Lang 2