LG-Retainer-TV_3

Vốn dĩ thật – ảo là hai thế giới khác nhau, nhưng mọi thứ lại được kết nối mượt mà khi bạn chạm tay đến LG MAGNIT.

TV LG MAGNIT 3