LG-Retainer-TV_1

LG MAGNIT 4K 136 inch chính là chiếc TV được tạo ra với sứ mệnh mang lại nét chấm phá mới mẻ cho thế giới kỳ quan công nghệ.

TV LG MAGNIT 1