Maison-ELLE-Paris_5

Mục tiêu là tạo ra một “ngôi nhà như thể bạn được một người bạn ở Paris mời đến ở lại”. Ảnh: Jérôme Galland

Maison ELLE Paris 4