Maison-ELLE-Paris_2

Hai NTK của Laurent &
Laurence đã truyền tải “kho báu” di sản hơn 75 năm của ELLE vào không
gian khách sạn một cách trọn vẹn. Ảnh: Jérôme Galland

Hai NTK của Laurent & Laurence