517be8084fa817a45a2c64dd6bea094f

Không nhất thiết phải luôn tối giản, Lagom thực sự khuyến khích ta phải cân nhắc khi lựa chọn. Ảnh: decoist.com