Viet Tran 2

Minh họa cho dự án nước hoa hợp tác cùng nhiếp ảnh Victoria Zschommler