Trương Quang Vinh 7

Hoàng Sa Coffee Table với mặt bàn mô phỏng sóng nước. Ảnh: NVCC.

Trương Quang Vinh 7